10172018چهارشنب
Last updateشنبه, 06 می 3882 2pm
کد خبر: ۹۷۰۲۲۱3184

مجموعه مقالات فریاد( قسمت 58 ـ فریاد و قوت سازی)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

فریاد فعالیتی منظور دار برای رسیدن به هدف های والای انسانی است.فریادزنان خاصی را می طلبد و رشد و تعالی معینی را دنبال می کند.به دنبال اجرای مرحله ای منظورهای خویش است و در تلاش است تا با ایجاد تغییرات به سمت تحولات حرکت کند.

با رسیدن به این هدف ،منظور تکامل را بررسی و می کوشد تا آن را نیز به دست آورد. تمام این کوشش ها با ماهیت انسانی صورت می گیرند . تلاش ها برای رسیدن به ماهیتی است که زندگی آدمی را از حالت امروزی به فردایی روشن تغییر شکل دهد.بدیهی است که چنین تصوری از فریاد ،علمی و دانشی است و افرادی در ایجاد آن و نیز استمرار نقش دارند که متفکرین جامعه نامیده می شوند.آن ها درکی بالا دارند و نیازهای نوع بشر را تشخیص می دهند.

طبیعی است که چنین کوشش هایی دارای مخالفت هایی نیز باشد زیرا در کنار دانایی، جهل و نادانی هم موجودند.در این مرحله ارزیابی از تمام مراحل ،اساسی برای یافتن ضعف ها و قوت هاست.یافتن ضعف ها نشان دهنده ی نیاز بیشتر به کوشش هاست و قوت ها نیز راه درست را نشان می دهند.

تکلیف این فعالیت با چنین وضعیتی مشخص تر می شود.ضعف ها باید کاهش یا از بین روند و قوت ها استمرار و افزوده تر گردند.این اساس علمی قضیه است.رسیدن به اهداف پاک انسانی بدون این ارزیابی ها ممکن نیست.اصل مطلب پذیرش ضعف ها و قوت ها به عنوان واقعیت های جامعه است.در این میان رسیدن به ماهیت انسانی ایجاد امید در تلاش ها می نماید.به زبان دیگر اگر ضعف ها ایجاد شوند هرگز به معنای ناامیدی نخواهند بود.

قوت سازی در این میان تاکید بر راه های درستی است که در طی کوشش ها ،معین شده اند.همانطور که ناامیدی با ضعف ها ایجاد نمی شوند ،امیدواری با قوت ها افزایش می یابند.باید در این راه و از طریق روش های منطقی نسبت به افزایش قوت ها اقدام نمود.در واقع قوت سازی همان ساختن نقاط جدیدی از قدرت های درونی فریادهاست.اندیشمندی در این راه یاور است و فرهیختگان کمک دهنده ای مهم در استمرار کار می باشند.

باید با قوت سازی راه برای وضوح ضعف ها بسته شود و بدین سان حرکت سازنده برای رسیدن به انسانیت شتاب بیشتری یابد.جامعه ی انسانی می بایست از وضعیت موجود با قوت ها به ایده ال مورد نظر تبدیل شود.قوت سازی بخشی مهم در تلاش ها خواهد بود . میان نوع فریاد و زمان آن با قوت سازی رابطه ای منطقی و متفکرانه وجود خواهد داشت.منطق که حاکم شود احساسات مدفون می شوند.

قوت در فریاد قدرت فکر را نشان می دهد.تفکری که نفوذ پذیر و تغییر ساز است.بنابراین می توان فکر را وسیله ای برای قدرت دهی در نظر گرفت که با این روش نادانانی که تنها بر اساس احساس دست به اقداماتی معین می زنند کنار زده شوند.

نوع بشر بدون شک در ذات درونی خود با منطق و تفکر رابطه ای درست دارد و همین نکته باعث می شود تا مرور زمان به نفع قوت سازی متغیر گردد.قدرتی که تعقل داراست در ادامه ی کار با شدت موثر می شود و فریاد که در آغازین خود چندان گسترش نداشت وسیع و همه گیر خواهد شد.قدرت سازی با قوت سازی در درون مراحل مختلف فریاد سازی امکان توفیق دارد و همین نیز باعث موفقیت در دست یابی به جوهره ی اساسی آدمی می شود.قوت سازی باید بخشی مهم در استمرار فعالیت های فریاد سازی باشد.

در چنین وضعیتی است که فریاد فعالیتی مورد قبول می گردد و بسیاری از افراد که روش سکوت را انتخاب کرده اند وارد میدان فعالیت می شوند.قوت سازی نوعی حرکت حساب شده برای رسیدن به منظورهای انسانی می گردد که بدون شک خردورزی و درست اندیشی اساس آن در نظر گرفته می شود.

قوت هایی که به مرور افزایش و ضعف هایی که به طور مستمر کاهش می یابند.قدرت فریاد در قو ت سازی های درونی آن است.این چنین وضعیتی باید با مراحل مختلف صورت گیرد و تابع اصل رشد و ترقی باشد.به زبان ساده همانطور که رشد مرحله ای است و نمی تواند یکباره ایجاد شود قوت سازی نیز با گذشت زمان وسیع تر می گردد.استمرار فریاد تا حدود زیادی وابسته به نوع قوت سازی است.قوت که باشد قدرت هم نفوذ پذیر می گردد.

در فعالیت فریاد، گاه غفلت از این مسئله باعث عدم توفیق در ادامه می شود.نگاه به تاریخ دقیقا همین نکته را نشان می دهد.عدم توجه به ضعف ها و غافل شدن از قوت ها وضعیت را به نفع جاهلان تغییر داده و نفوذ و حرکت هایی را که متفکران جامعه در پی تغییرات در درون آن بودند را با شکست روبرو کرده است.

این حقیقت را باید در درون فریاد جست که قدرت یابی آن اصلی برای توفیق است و بدون آن نمی توان ملاکی برای ادامه یافت.قدرت فکر و قدرت منطق در این راه با نفوذ ترین و موثر ترین آن هاست.قوت ها در فریاد نقاط اتکای آن و مایه ی امیدواری به استمرار و خستگی ناپذیری فریاد زنان است.

راهی که برای احیای انسانیت طی می شود و هدفی که رشد و تعالی نوع بشر را ایجاد می نماید.قوت ها در این راه اساسی برای اعتماد سازی انواعی از انسان ها خواهند شد.قدرت تفکر،قوت فریاد را ایجاد می کند.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی شوش نیوز می باشد. تهیه و طراحی : 0171 هاست