10172018چهارشنب
Last updateشنبه, 06 می 3882 2pm
کد خبر: ۹۷۰۲۰۱3149

مجموعه مقالات فریاد( قسمت 55 ـ فریاد و اصلاح سازی)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

زندگی انسان همیشه با چالش های متفاوتی همراه بوده است.رفتارهای آدمی در طول تاریخ نشان دهنده ی انواعی از نتایج ضد بشری  است.

از بین رفتن نوع نژادها به دلایل متفاوت و نیز انواعی از جنگ ها و کشتارها وجود داشته و امروز نیز این چنین است.بشر به همنوع خود جفا می کند و رفتارهایی را نشان می دهد که گاه از حیوان نیز سر نمی زند.

آدمی همنوع خود را آشکارا می کشد در حالی که بسیاری از حیوانات درنده این چنین نمی کنند.حیوانات دیگران را شکار می کنند اما در نزاع میان خود یکدیگر را نمی کشند.آدمی دارای رفتارهای متضاد با درون خویش است و از انسانیت فاصله هاگرفته است.بررسی رفتارها و تلاش برای اصلاح امور از جمله نتایجی است که می توان از فریاد انتظار داشت.فریاد زنی به دنبال اصلاح امور است.

این واقعیت که آدمی نتوانست تا بسیاری از رفتارهای غلط خویش را اصلاح کند ما را به سمتی می کشاند که بپیذیریم که نوع بشر در رفتارهای خود راه کج را طی کرده است.گرچه این چنین تصوری تنها مربوط به یک نسل نیست اما نشان دهنده ی قابلیتی غلط در درون آدمی است.

رفتارهایی که با درون وی و انسانیت او در تضادند و لذا نیازمند به بازنگری اند.حتی در دنیای متمدن نیز این چنین رویدادهایی غلط در حال انجامند.اصلاح رفتارها از بدیهی ترین هدف های فریادزنی در طول تاریخ بوده و هست.به طور مثال در دنیای اسلام فریادهای پیامبر برای رفع زنده به گور کردن دختران بود.اصلاحی که اگر صورت نمی گرفت نسل ها نیز از بین می رفت.اصلاح در شکل های مختلف که مهم ترین آن ها رفتارهای اوست.در این میان راه هایی نیز که آدمی انتخاب کرده است را می توان اصلاح کرد.

اصلاح سازی در فریاد روندی انتخابی برای رسیدن به هدف های مرحله ای است.به طور مثال پذیرش رفتارهای غلط ،اولین هاست.به دنبال آن می توان اصلاح رفتارهایی را مد نظر قرار داد که در نهایت می توانند به تغییرات قانونی نیز کشانده شوند.

به طور مثال همجنس گرایی که امروز به صورت قانون در آمده است نوعی انحراف از مسیر انسانی است.آدمی با توجه به ذات خویش از دو جنس مرد و زن آفریده شده است.دستور ادامه ی نسل بسته به هر دوست.اینکه قانونی در ضد بشریت تصویت می شود نشان دهنده ی انحراف از مسیرهاست.

فریاد ها که زده شوند بیداری حاصل می شود و این همان شروعی برای تکامل گرایی است.پس اصلاح امور امری لازم و ضروری به نظر می رسد که در درون اهداف بلند فریاد زنی نهفته اند.اصلاح امور آغازی برای رفع مشکلات خواهد بود.

نگاه به دلایل ایجادی فریاد کمک دهنده ای بزرگ در این راه است.چرا اندیشمندن این چنین رفتاری را لازم بر می شمارند؟دلایلی که آن ها را به چنین رفتاری ترغیب می کند چیست؟ بدیهی است که بد بودن رفتارها و نیز از مسیر خارج شدن آن ها اصلی ترین دلیل برای این کار است.

جامعه که کج رو شد نیاز به راست روی نیز لازم می آید.فریاد اول برای هوشیاری در مسیر کج بودن است.وقتی بیداری حاصل شد و خطر گوشرد گردید آنگاه باید راه درست را نیز مشخص نمود.بدیهی است که جوهره ی آدمی این اصلاح را معین می کند.همانی که با درون و ذات پاک او هماهنگ است و می تواند تغییرات وسیعی را به وجود آورد.

اصلاح در فریاد نهایتی است که می تواند منجر به اهدافی بلندتر و وسیع تر گردد.اصلاح در واقع انجام تلاش هایی برای رفع غلط های جامعه است.

اصلاح درست کردن هاست.از مسیرهای غلط خارج شدن است.فریادی که در این تصور ایجاد می شود خود در مسیر درستی است.در واقع می توان فریاد زن را در بالای تپه ای تصور کرد که بر زیر مسلط است.نیک می بیند و همه ی زوایا را تشخیص می دهد.فریاد می زند تا هوشیاری را به وجود آورد.رفتارهایی را مشاهده می کند که خود بد بودن آن ها را درک می کند اما از اینکه دیگران آن را تشخیص نمی دهند در تلاش است تا ایجاد نماید.

کوششی که در نهایت منجر به اصلاح رفتارها شود و نوع بشر را با ذات خود تطابق دهد.فریاد قبل از اینکه در فکر خویش باشد در تصور خود دیگرانی را می یابد که غلط انجام وظیفه می کنند و روش هایی نادرست را اتخاذ می کنند.اصلاح در این میان از بین بردن غلط ها و جایگزینی درست هاست.معیار هم مشخص است.ابتدا آدم بودن وسپس تطبیق دادن با آن هاست.

این مهم ممکن است چندان مشخص نباشد که چرا اصلاح برگزیده می شود.بدیهی است که اهداف بلند انسانی دارای درجات مختلفی است.از فرد گرفته تا جمع در تغییرند و لذا نمی توان اصلاح را به وضوح یافت.رفتارهایی که ممکن است فقط به فرد مربوط باشند.

به طور مثال اصلاح رفتار دزدی که می تواند محدودیت های فردی داشته باشد،چندان آشکار نیست.اصلاح در هر بعدی که باشد برای فریاد مهم خواهد بود.اصلاح از پایین ترین آن تا اوج نشان دهنده ی توجه ی فریاد زن به ابعاد مختلف زندگی و نوع بشر است.

اصلاحات جزئی می توانند کلیاتی را در حد کره ی زمین داشته باشند.به نژاد و منطقه محدود نمی شوند و گرچه می توانند در  منطقه ای خاص باشند اما انتظار از آن بسیار گسترده تر است.اصلاح در ابعاد مختلف که صورت گیرد پیشرفت نیز مهیا می شود.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی شوش نیوز می باشد. تهیه و طراحی : 0171 هاست