02202018سه شنبه
Last updateیکشنبه, 11 آوریل 3260 9pm

مجموعه مقالات فریاد( قسمت چهل و ششم ـ فریاد و شناخت خصلت های انسانی )

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه نگاران

تا قبل از آغاز دهه ی مبارک فجر از این استاد فرهیخته 45 قسمت از مجموعه مقالات « فریاد » در این پایگاه خبری تحلیلی منتشر گردید و از امشب به روال گذشته چهارشنبه ها این مجمعه مقالات را دنبال می کنیم :


مجموعه مقالات فریاد( قسمت چهل و پنجم ـ فریاد و شناخت دیگران)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه نگاران

فریاد امری انسانی است که نوع بشر به عنوان وسیله ای برای بیدار سازی ایجاد کرده است.بدیهی است که هدفی انسانی دارد و منظور اصلی آن نیز رسیدن به تعادل در درون جامعه و نیز بیداری نوع انسان است.فعالیتی که از طریق افرادی معین که دارای ادراکی بالا و فهمی قابل قبول هستند صورت می گیرد.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت چهلم ـ فریاد و رشد)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه

انسان مملو از استعدادهاست.قابلیت هایی دارد که نیازمند به رشد هستند.این توانایی ها از بدو تولد با او همراه می باشند.مانند بذر عمل می کنند که محتاج مراقبت و آب دهی هستند.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت چهل و چهارم ـ فریاد و شناخت محیط)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه نگاران

ادراک ،توانایی آدمی برای پی بردن به محیط اطراف خویش است.این محیط گرچه جغرافیایی است اما به معنای محدود کردن ها نیست.انواعی از محیط ها مد نظر است که فهم در مورد هر یک یاوری در ادامه ی فریاد زنی است.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت سی و نهم ـ فریاد و فکر)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه

فکر را می توان یک توانایی برای یافتن راه چاره دانست.عمل فکر همان تفکر است و تا این مورد روی ندهد تاثیر توانایی مطرح نمی شود.بنابراین از فکر می توان برای یافتن انواعی از راه ها که قادرند تا مشکلات را حل کنند، استفاده نمود.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت چهل و سوم ـ فریاد و شناخت خود )

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه نگاران

آدمی به عنوان موجودی متفکر قادر است تا ضمن فعالیت های معنا دار خویشتن را از مشکلات رهایی دهد و مسائل را به دست خویش حل نماید.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت سی و هشتم ـ فریاد و عقل)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه

فریاد از این نظر که امری انسانی است دارای منظورهای متعددی است.هر امری را شامل نمی شود و معنایی فراتر از سر و صدا دارد.بنابراین نوع بشر در ایجاد آن موثر است و از نظر علمی نیز تنها یک وسیله است.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت چهل و دوم ـ فریاد و شناخت)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه نگاران

یکی از توانایی های عجیب آدمی فهم و ادراک است.تفاوتی که او را از سایر موجودات زنده متمایز می کند و باعث می شود تا بر دنیای خویش مسلط گردد.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت سی و هفتم ـ فریاد و هوش)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه

ظرفیت های یادگیری آدمی متفاوت و متمایز در انواعی از انسان هاست.به زبان ساده این توانایی ها هستند که در آدمی موجودند و این تلاش ها هستند که آن ها را به عمل و رشد تبدیل می کنند.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت چهل و یکم ـ فریاد و فریاد سازی)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه نگاران

در فعالیت های آدمی فریاد سازی امری مهم و قابل بررسی است.شاید انواعی از کوشش های آدمی برای رسیدن به اهداف انسانی قابل درک باشند اما وجود فریاد وضعیتی دیگر دارد.

مجموعه مقالات فریاد( قسمت سی و ششم ـ فریاد و فهم)

به قلم ـ استاد جعفر دیناروند

رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی اتاق فکر انجمن روزنامه

فهم را شناخت خوانند و از آن به عنوان یک توانایی برای رسیدن به هدف سود جویند.جویند.شاید برای عوام این معنا درست باشد اما فهم از شناخت بالاتر است.

مقالات دیگر...


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی شوش نیوز می باشد. تهیه و طراحی : 0171 هاست